CARACTERÍSTIQUES DEL CICLE


El cicle superior es caracteritza per acabar d’assolir els objectius competencials d’etapa dels diferents àmbits.

El treball a realitzar va encaminat a:

·        Assolir els criteris d’avaluació dels diferents àmbits.
·        Desenvolupar-se de manera autònoma dins el grup tot respectant i apreciant les opinions dels companys.
·   Utilitzar estratègies d’aprenentatge i planificació per resoldre les diferents situacions que es presentin.
·        Aprendre diferents tècniques d’estudi.
·        Aplicar els coneixements que van adquirint en la vida quotidiana.
·  Anar creant un criteri personal mitjançant totes les vivències que tenen a l’escola.
·        Aprendre a tractar la informació i organització dels entorns digitals de treball. Utilitzar noves eines TIC i consolidar les eines digitals bàsiques.  
·       Crear i realitzar projectes que fomentin la reflexió conjunta, l’emprenedoria, la presa de decisions i la interrelació amb alumnes d’altres centres.
·   Comptar amb el suport que reben dels pares, mestres i companys, en el seu procés d’aprenentatge.
En aquesta etapa és molt important:
  • Que els alumnes s'organitzin i es planifiquin la setmana, tenint present les activitats extraescolars que realitzen.
  • Recordar que cada alumne té un ritme diferent d’aprenentatge i per tant el temps per a realitzar les tasques escolars s’ha d’adequar a les característiques de cadascú.
  • Tenir en compte que les activitat de treball van orientades a potenciar el desenvolupament integral, transversal i competencial dels nostres alumnes. 
  • Prendre consciència de la utilització d'Internet d’una manera segura. Es recomanable la supervisió d’un adult tant dels continguts com del temps que hi dediquen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada