PROYECTO LAT

Amb voluntat és fer un ús de la tecnologia potenciant la creativitat dels alumnes, el moviment “maker” és una suma de tecnologia i art que es basa en el DIY (“fes-ho tu mateix”, per les seves sigles en anglès) i en l’aprenentatge a través de l’experiència. 

Aquí comença la nostra aventura... La vols compartir amb nosaltres??

Aquest trimestre hem iniciat un projecte anomenat: ¿Juegas? Proyecto LAT (Lengua, Arte y Tecnología).
Aquest projecte té com a producte final la creació d’uns jocs lingüístics, concretament de llengua castellana, realitzats en petits grups on la tecnologia i l’art hi tenen un paper fonamental. Cal fer una creació artística on l´ús de l’scratch i la utlització de les plaques Makey Makey són imprescindibles en la construcció de cada joc. Cada grup haurà de construir un joc lingüístic que ha de ser original, on hi ha d’haver clares les instruccions de joc, a qui està dirigit i amb quins objectius. Caldrà posar en pràctica cada joc en públic tot defensant la proposta i presentant les normes de joc. Treball en equip, llengua, tecnologia i art s’uneixen per l’aprenentatge de la llengua a partir de les pròpies creacions i la interacció amb altres grups classes o famílies.

Es pot accedir a la programació d'aquest projecte a partir del següent enllaç: 

PROGRAMACIÓ

Aquí tenim el procés de treball que seguim per dur a terme el projecte:ACTIVITATS
Activitats coneixements previs. Fase 1 Exploració de les idees prèvies
1-   A partir de la pregunta JUEGAS? Fem pluja d’idees de jocs que coneixem que hi ha un aprenentatge de la llengua. Els classifiquem i busquem per internet quins altres trobem. També determinem en quins s’utilitza tecnologia per aprendre i en quins no. Veiem que és una motivació afegida. 
2-  Mostrem les caixes de les emocions de l’STEAMemocionats de 5è de primària i com l’scratch i les plaques tenen un pes important en l’activitat.
Activitats de desenvolupament.
Fase 2 Introducció de nous continguts/Fase 3 Estructuració dels coneixements
3-    A partir dels coneixements previs es fa pluja d’idees dels jocs lingüístics que ens agradaria crear, tenint en compte la tecnologia que caldrà aplicar. Es fa la creació de grups de treball a partir dels interessos que tenen els alumnes en les fer les seves creacions. Per tant, el número de components de cada grup és diferent.
4-    Planificació treball i creació de normes i instruccions del joc lingüístic a partir d’un text instructiu.
5-    Realitzar els suports artístics pel joc lingüístic.
6-    Programar amb scratch i aplicació de plaques Makey Makey dins el joc lingüístic. Experimentació dels materials conductors.
7-    Simulació del joc lingüístic dins el grup classe
Activitats de síntesi. Fase 4  Aplicació del coneixement

8-    Posada en pràctica del joc lingüístic en públic, exposició de la proposta.
9-    Realització de publicació digital per mostrar el procés de tota l’activitat (preparar text i disseny de la publicació)
10-  Coavaluació i autoavaluació del procés i resultats.

FASE1: ACTIVITATS PRÈVIES


Coneixem el projecte STEAMemocionats, realitzat pels alumnes de 5è de primària. Proposta tecnològica creativa on es treballen les emocions, expressades de forma artística amb una clara intencionalitat d'aplicar la tecnologia a través de la programació scratch i les plaques Makey Makey, per tal d'assolir l'objectiu proposat. En aquest cas hem volgut expressar emocions mitjançant la creativitat, sentir les emocions dels companys a través dels sentits visual i tàctil i descobrir aquestes emocions a partir del sentit auditiu. 


mireu vídeo....


fotos del procés de creació....


FASE 2: INTRODUCCIÓ DE NOUS CONTINGUTS


Investiguem com fer pulsadors pels jocs...Fem creacions artístiques...
Els pulsadors comencen a tenir forma... investiguem els materials conductors...
FASE 3: ESTRUCTURACIÓ DELS CONEIXEMENTS

Comencen a sonar les nostres gravacions en els nostres jocs...

Els nostres companys de secundària s'interessen pel nostre projecte:FASE 4: APLICACIÓ DELS CONEIXEMENTS

Aquí ja podem veure els nostres jocs i fem una demo als nostres companys i alhora ens serveix per veure on podem millorar quan fem la presentació final de projecte amb les famílies. 


“¿Qué hay en la caja?”
Joc on a través del sentit del tacte hauran de posar les mans dins una caixa i descobrir què hi ha amagat. És un joc on hi ha dos equips i dues caixes i allò que s’endevina individualment suma dins el bé comú del grup.“La frase escondida”
Joc lingüístic amb l’objectiu de descobrir quina frase s’amaga darrera les paraules que sonin a cada un dels polsadors que tingui cada grup. És un joc cooperatiu on no guanya ni perd ningú. Cal fer sonar cada polsador les vegades necessàries per anar ordenant les paraules que sonin per acabar construint la frase amagada. 

“Tres en común”

Joc lingüístic on a cada partida sonen tres cançons i han de descobrir quina paraula és comuna a totes les cançons. Cada grup té un polsador i quan sàpiga la paraula comú a les tres cançons ha de fer sonar el polsador. Si no saben la resposta hi ha rebots, i pistes que els poden ajudar.

“Sin ojos”
Joc lingüístic on una persona agafa una targeta i allà hi ha escrit el nom d’una àrea que es fa a classe. Una altra persona amb els ulls tapats haurà de ser guiada per la primera en un horari d’aula gegant que hauran construït fins que a través del tacte i de les seves indicacions arribi a una casella on hi hagi l’àrea que indicava a la targeta. Llavors el qui porta els ulls tapats toca la casella i sonarà una gravació i a partir d’allò que senti haurà d’endevinar quina és l’àrea que es tracta. És un joc de confiança a través dels sentits. 


“El oso preguntón”
Joc lingüístic de preguntes i respostes de múltiple opció on cada grup té un polsador per demanar torn per contestar. Les preguntes són de cultura general. Joc participatiu on arribar a acords és bàsic. 
DIA DE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE!!

Avui les famílies ens han acompanyat per fer el tancament del projecte. Hem presentat els nostres jocs tecnològics creatius i ens ho hem passat d'allò més bé, creant, experimentant, descobrint, equivocant-nos, aprenent dels errors, i sobretot gaudint aprenent!!! 
APRENENTATGE COOPERATIU ALUMNES DOCENTS I FAMÍLIES
ESTEM MOLT CONTENTS DEL RESULTAT DEL PROJECTE!!

LEARNING BY DOING!!!


GRÀCIES A TOTS PER FER-HO POSSIBLE


COM VALOREM EL PROJECTE?


Hem revisat els criteris d'avaluació de la programació i hem creat conjuntament els ítems per avaluar. A partir de la rúbrica d'avaluació hem fet una avaluació individual, després en petit grup i hem extret conclusions que hem posat en comú amb el gran grup.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada